ON-CALL

ON-CALL on Erasmus+  rahoitteinen kaksivuotinen hanke, jonka tavoitteena on  kehittää heikommassa asemassa olevien perheiden terveyslukutaitoa kouluttamalla vapaaehtoisia perheneuvojia ohjaamaan perheitä terveellisiin elämäntapoihin. 

Tältä verkkosivustolta löydät tietoja projektista ja järjestämistämme tapahtumista, sekä projektin tuottamat resurssit ja verkko-oppimisympäristön. Hankkeessa on mukana partnereita seuraavista EU-maista;  Irlanti, Iso-Britannia, Kroatia, Portugali, Puola, Suomi, Tsekki, Turkki. Hankkeen suomalainen partneri on Hub Karelia.

Mistä ON-CALL-projektissa on kyse?

Projektissa uodaan täydennyskoulutus, jonka avulla koulutetaan vapaaehtoisia toimimaan perheneuvojina ja parantamaan heikommassa asemassa olevien perheiden terveys lukutaitoa. Tueksi kehitetään mini-oppimismateriaaleja eri formaateissa (video, audio jne). Työkalupakkiin kuuluu myös perehdyttämiskoulutus. Kaikki nämä ovat saatavilla digitaalisessa oppimisympäristössä.

Tapahtumat

  1. Kouluttajien/ohjaajien koulutus Portugalissa syksyllä 2019
  2. Terveysfestivaalit kevät 2020

Tuotokset

Digitaalisia oppimissisältöjä terveyslukutaidon parantamiseen ja täydennyskoulutusohjelman aikuiskouluttajille.