hoşgeldiniz!

ON-CALL bir Erasmus+ projesidir.

Bu web sitesinde, proje tarafından organize edilen etkinlikler, gelişmiş kaynaklar ve özel bir çevrimiçi öğrenme ortamı hakkında bilgi bulacaksınız.

Bu web sitesinde, proje tarafından organize edilen etkinlikler, gelişmiş kaynaklar ve özel bir çevrimiçi öğrenme ortamı hakkında bilgi bulacaksınız.

ON CALL nedir?

ON-CALL proje konsorsiyumu, yerel halkın  Aile Sağlığı Danışmanları olmak için gerekli becerileri geliştirmesi ile özel bir eğitici yetiştirme programı geliştirecek, böylece şu anda yetersiz hizmet verilen gerçekten önemli bir alanda  beceri kazandırma fırsatına erişim sağlayacaktır.

Sağlık okuryazarlığı önemli bir yeterliliktir ve böyle kabul edilmesi gerekir. Bir okuryazarlık biçimi olarak dahil edilmesi için gerekli bir beceridir. Uygun sağlık okuryazarlığı becerisine sahip olmayan insanlar marjinalleştirilir ve birçok Avrupalı'nın kanıksadığı birçok yaşam kalitesi seçeneğinin dışında tutulur. ON-CALL projesi sırasında eğitilen uzman aile sağlığı danışmanları, 8 ortak ülkede dezavantajlı ailelerle çalışarak sağlıklı bir yaşam için bilinçli seçimler ve kararlar almalarını sağlamak için gerekli olan sağlık okuryazarlığı becerilerini geliştirmelerini destekleyecektir.ON-CALL projesinin kapsama etkileri önemlidir.