Učební plán pro rodinné zdravotní poradce

Please login to open the courses

Login Signup

1 Pedagogika - 1 Pedagogické zásady

0% completed

1 Pedagogika - 2 Komunikační techniky

0% completed

1 Pedagogika - 3 Sociální citlivost

0% completed

2 Zdravotní gramotnost - 1 Duševní zdraví

0% completed

2 Zdravotní gramotnost - 2 Strava a výživa

0% completed

2 Zdravotní gramotnost - 3 Preventivní podpora zdraví

0% completed

3 Sítě - 1 Být prostředníkem

0% completed

3 Sítě - 2 Jak překonat bariéry

0% completed

3 Sítě - 3 Přístup založený na komunitě

0% completed

4 Digitální a sociální média - 1 Sociální média ve zdravotnictvír

0% completed

4 Digitální a sociální média - 2 Výběr kanálů

0% completed

4 Digitální a sociální média - 3 Vytvoření a sdílení vaší zprávy

0% completed