O3 - Cyfrowy zestaw narzędzi wiedzy o zdrowiu

Cyfrowy zestaw narzędzi wiedzy o zdrowiu

 

Wszechstronny zestaw bogatych w media materiałów w formacie mini-learningu dotyczących umiejętności zdrowotnych został opracowany i udostępniony w zestawie narzędzi online w celu wsparcia doradców ds. Zdrowia rodziny oraz budowania  świadomości zdrowotnej.

Zasoby te koncentrują się na 3 kluczowych obszarach wskazanych przez partnerów jako obszary, w których istnieje najpilniejsza potrzeba wsparcia świadomości zdrowotnej:
  • promocja zdrowia psychicznego
  • dieta i odżywianie
  • profilatyka zdrowotna

Możesz również znaleźć wszystkie pliki związane z tym rezultatem wymienione poniżej.

Be Aware of the Sun

ON-CALL IO3 Tutor Handbook Be Aware of the Sun Final

Pobierz

Przeglądaj online

ON-CALL IO3 Be Aware of the Sun F2F PPT

Pobierz

Przeglądaj online

ON-CALL IO3 Beware of the Sun Factsheet

Pobierz

Przeglądaj online

Body Mass Index

ON-CALL IO3 Tutor Handbook Body Mass Index Final

Pobierz

Przeglądaj online

ON-CALL IO3 Body Mass Index Facstsheet

Pobierz

Przeglądaj online

ON-CALL IO3 Body Mass Index F2F PPT

Pobierz

Przeglądaj online

Food Safety - How to Cook and Handle Food Safely

ON-CALL IO3 Tutor Handbook Food Safety Final

Pobierz

Przeglądaj online

ON-CALL IO3 Handling Food Factsheet

Pobierz

Przeglądaj online

ON-CALL IO3 How to Cook and Handle F2F

Pobierz

Przeglądaj online

Food storage and preservation

ON-CALL IO3 Tutor Handbook Food storage and preservation Final

Pobierz

Przeglądaj online

ON-CALL IO3 Food storage and preservation F2F PPT

Pobierz

Przeglądaj online

ON-CALL IO3 Food storage and preservation Factsheet

Pobierz

Przeglądaj online

Healthy eating habits and cultural and social influences

ON-CALL Healthy Eating Habits F2F PPT

Pobierz

Przeglądaj online

ON-CALL Tutor Handbook Healthy Eating

Pobierz

Przeglądaj online

ON-CALL IO3 Healthy Eating Habits Factsheet

Pobierz

Przeglądaj online

Healty diet planning for different age groups

ON-CALL IO3 Tutor Handbook Healthy diet planning

Pobierz

Przeglądaj online

ON-CALL IO3 Healthy Diet Planning Factsheet

Pobierz

Przeglądaj online

ON-CALL IO3 Healthy diet planning for different age groups F2F PPT

Pobierz

Przeglądaj online

How can you protect your heart at any age

ON-CALL IO3 Tutor Handbook How can you protect your heart at any age PL.DOC

Pobierz

Przeglądaj online

ON-CALL IO3 How can you protect your heart at any age F2F PPT

Pobierz

Przeglądaj online

ON-CALL IO3 How can you protect your heart at any age Factsheet

Pobierz

Przeglądaj online

How to Avoid Obesity

ON-CALL IO3 Tutor Handbook How to Avoid Obesity Final

Pobierz

Przeglądaj online

ON-CALL IO3 How to Avoid Obesity F2F PPT

Pobierz

Przeglądaj online

ON-CALL IO3 How to avoid Obsesity Factsheet

Pobierz

Przeglądaj online

How to Eat Healthily - An Overview of Diets

ON-CALL Tutor Handbook Healthy Eating

Pobierz

Przeglądaj online

ON-CALL IO3 How to Eat Healthily Factsheet

Pobierz

Przeglądaj online

ON-CALL IO3 How to Eat Healthily F2F PPT

Pobierz

Przeglądaj online

Maintaining Positive Mental Health

ON-CALL IO3 Tutor Handbook Maintaining Positive Mental Health Final

Pobierz

Przeglądaj online

ON-CALL IO3 Maintaining Positive Mental Health Factsheet

Pobierz

Przeglądaj online

ON-CALL IO3 Maintaining Positive Mental Health F2F PPT

Pobierz

Przeglądaj online

Maintaining Positive Mental Health in Work Environment

ON-CALL IO3 Tutor Handbook Maintaining Positive Mental Health PL.DOC

Pobierz

Przeglądaj online

ON-CALL IO3 Promoting Positive Mental Health Factsheet

Pobierz

Przeglądaj online

ON-CALL IO3 Maintaining MH F2F

Pobierz

Przeglądaj online

mental-health-for-teen-and-young

ON-CALL IO3 Tutor Handbook Mental Health for Teen and Youth

Pobierz

Przeglądaj online

ON-CALL Mental Health for Teen and Youth F2F PPT

Pobierz

Przeglądaj online

ON-CALL IO3 Mental Health for Teen and Youth Factsheet

Pobierz

Przeglądaj online

Mindfullness As Stress Management Strategy

ON-CALL IO3 Mindfulness As Stress Management Strategy Factsheet

Pobierz

Przeglądaj online

On-Call IO3 Mindfulness As Stress Management Strategy F2F PPT

Pobierz

Przeglądaj online

On-Call IO3 Tutor Handbook Mindfulness As Stress Management Strategy

Pobierz

Przeglądaj online

Physical activity in different age groups

ON-CALL IO3 Physical activity in different age groups Factsheet

Pobierz

Przeglądaj online

ON-CALL IO3 Physical activity in different age groups F2F PPT

Pobierz

Przeglądaj online

ON-CALL IO3 Tutor Handbook Physical activity in different age groups PL. DOC

Pobierz

Przeglądaj online

Preventing technology addictions among youth and adolescent

ON-CALL Tutor Handbook Preventing technology addictions PL.DOC

Pobierz

Przeglądaj online

ON-CALL IO3 Preventing technology addictions among youth and adolescent Factsheet

Pobierz

Przeglądaj online

ON-CALLPreventing technology addictions F2F PPT

Pobierz

Przeglądaj online

Preventing the spread of infectious diseases

ON-CALL IO3 Tutor Handbook Preventing the spread

Pobierz

Przeglądaj online

ON-CALL IO3 Preventing the spread of infectious diseases Factsheet

Pobierz

Przeglądaj online

ON-CALL IO3 Preventing the spread of infectious diseasesF2F PPT

Pobierz

Przeglądaj online

Relation between food and emotions

ON-CALL IO3 Tutor Handbook Relations Between Food and Emotions PL.DOC

Pobierz

Przeglądaj online

ON-CALL IO3 Relation between food and emotions Factsheet

Pobierz

Przeglądaj online

ON-CALL IO3 Relation between food and emotions F2F PPT

Pobierz

Przeglądaj online

Risk factors for cancer

ON-CALL IO3 Risk factors for cancer Factsheet

Pobierz

Przeglądaj online

ON-CALL IO3 Tutor Handbook Risk factors for cancer

Pobierz

Przeglądaj online

ON-CALL IO3 Risk factors for cancer F2F PPT

Pobierz

Przeglądaj online

Risks for mental health

ON-CALL IO3 Risks for Mental Health F2F PPT

Pobierz

Przeglądaj online

ON-CALL IO3 Tutor Handbook Risk factors for Mental Health

Pobierz

Przeglądaj online

ON-CALL IO3 Risk Factors for Mental Health Factsheet

Pobierz

Przeglądaj online

Screening processes

ON-CALL IO3 Screening processes Factsheet

Pobierz

Przeglądaj online

ON-CALL IO3 Tutor Handbook Screening processes

Pobierz

Przeglądaj online

ON-CALL IO3 Screening processes F2F PPT

Pobierz

Przeglądaj online

Seasoning in diet and nutrition

ON-CALL IO3 Seasoning in diet and nutrition Factsheet

Pobierz

Przeglądaj online

ON-CALL IO3 Tutor Handbook Seasoning in diet and nutrition

Pobierz

Przeglądaj online

ON-CALL IO3 Seasoning in diet and nutrition F2F PPT

Pobierz

Przeglądaj online

Self treatment strategies

ON-CALL IO3 Self-Treatment Strategies F2F PPT

Pobierz

Przeglądaj online

ON-CALL IO3 Tutor Handbook Self-treatment strategies

Pobierz

Przeglądaj online

ON-CALL IO3 Self-treatment strategies Factsheet

Pobierz

Przeglądaj online

Social Media and Mental Health

ON-CALL IO3 Tutor Handbook Social Media and Mental Health Final

Pobierz

Przeglądaj online

ON-CALL IO3 Social Media and Mental Health F2F PPT

Pobierz

Przeglądaj online

ON-CALL Social Media and Mental Health Factsheet

Pobierz

Przeglądaj online

Stress and How to Deal with It

ON-CALL IO3 Tutor Handbook Stress and How to Deal With It Final

Pobierz

Przeglądaj online

ON-CALL IO3 Stress and How to Deal with it Factsheet

Pobierz

Przeglądaj online

ON-CALL IO3 Stress and How to Deal with It F2F PPT

Pobierz

Przeglądaj online

The Benefits of Exercise

ON-CALL IO3 Tutor Handbook The Benefits of Exercise Final

Pobierz

Przeglądaj online

ON-CALL IO3 The Benefits of Exercise Factsheet

Pobierz

Przeglądaj online

ON-CALL IO3 The Benefits of Exercise F2F PPT

Pobierz

Przeglądaj online

The Benefits of Mindfulness

ON-CALL IO3 Tutor Handbook The Benefits of Mindfulness Final

Pobierz

Przeglądaj online

ON-CALL IO3 The Benefits of Mindfulness Factsheet

Pobierz

Przeglądaj online

ON-CALL IO3 The Benefits of Mindfulness F2F PPT

Pobierz

Przeglądaj online

The Food Pyramid

ON-CALL IO3 Tutor Handbook The Food Pyramid Final

Pobierz

Przeglądaj online

ON-CALL IO3 The Food Pyramid Factsheet

Pobierz

Przeglądaj online

ON-CALL IO3 The Food Pyramid F2F PPT

Pobierz

Przeglądaj online

The Importance of Work-life Balance

ON-CALL IO3 Tutor Handbook The Importance of Work-Life Balance Final

Pobierz

Przeglądaj online

ON-CALL IO3 The Importance of Work-life Balance F2F PPT

Pobierz

Przeglądaj online

ON-CALL IO3 Work-Life Balance Factsheet

Pobierz

Przeglądaj online

The Negative Effect of Stress on Our Bodies

ON-CALL IO3 Tutor Handbook The Negative Effect of Stress

Pobierz

Przeglądaj online

ON-CALL IO3 The Negative Effect os Stress on Our Bodies F2F PPT

Pobierz

Przeglądaj online

ON-CALL IO3 The Negative Effects of Stress Factsheet

Pobierz

Przeglądaj online

The Negative Effects of Negative Mental Health on Well Being

ON-CALL IO3 Tutor Handbook Effects of Negative MH

Pobierz

Przeglądaj online

ON-CALL IO3 Effect of Negative Mental Health F2F

Pobierz

Przeglądaj online

ON-CALL IO3 The Negative Effects Factsheet

Pobierz

Przeglądaj online

The Six Elements of Nutrition

ON-CALL IO3 Tutor Handbook The Six Elements of Nutrition Final

Pobierz

Przeglądaj online

ON-CALL IO3 The Six Elements of Nutrition Factsheet

Pobierz

Przeglądaj online

ON-CALL IO3 The Six Elements of Nutrition F2F PPT

Pobierz

Przeglądaj online

Understanding Depression & Anxiety

ON-CALL IO3 Understanding Depression & Anxiety Factsheet

Pobierz

Przeglądaj online

On-Call IO3 Tutor Handbook Understanding Depression Anxiety

Pobierz

Przeglądaj online

On-Call IO3 Understanding Depression Anxiety F2F PPT

Pobierz

Przeglądaj online

Underweight and its influence on wellbeing

ON-CALL IO3 Tutor Handbook Underweight and wellbeing

Pobierz

Przeglądaj online

ON-CALL IO3 Underweight and Wellbeing Factsheet

Pobierz

Przeglądaj online

ON-CALL-Underweight and wellbeing F2F PPT

Pobierz

Przeglądaj online

What is Positive Mental Health

ON-CALL IO3 Tutor Handbook What is Positive Mental Health Final

Pobierz

Przeglądaj online

ON-CALL IO3 Positive Mental Health Factsheet

Pobierz

Przeglądaj online

On-Call IO3 What is Positive Mental Health F2F PPT

Pobierz

Przeglądaj online

Why Sleep is Vital to a Healthy Life

ON-CALL IO3 Tutor Handbook Why Sleep is Vital to a Healthy Life Final

Pobierz

Przeglądaj online

ON-CALL IO3 Why Sleep is Vital to a Healthy Life Factsheet

Pobierz

Przeglądaj online

On-Call IO3 Why Sleep is Vital to a Healthy Life F2F PPT

Pobierz

Przeglądaj online

Why you Don't Want to Smoke

ON-CALL IO3 Tutor Handbook Why You Don't Want to Smoke Final

Pobierz

Przeglądaj online

ON-CALL IO3 Why You Don't Want to Smoke Factsheet

Pobierz

Przeglądaj online

ON-CALL IO3 Why you Don't Want to Smoke F2F PPT

Pobierz

Przeglądaj online