Final Konferansı

Final Konferansı

Bu ulusötesi etkinliğin, M24'teki nihai proje ortağı toplantısına denk gelmesi planlanıyor. Tüm ortaklar kendi ülkelerinden gelen referansları sunacak ve konsorsiyum tarafından geliştirilen tam bir ürün paketi sunulacaktır.Eğitim ve öğretim alanında politika yapıcılar tarafından birleştirilecek olan yetişkin eğitimi temsilcileri, göçmen destek kuruluşları, aktif emeklilik grupları ve üst düzey yönetim seviyesindeki sosyal katılım kuruluşları dahil olmak üzere en az 80 kişi katılacak.

There will also be strong representation of learners who have completed modules of the curriculum resources and the webquest intergenerational challenge-based learning resources who will be invited to share their experiences.

The main objective of this event will be to encourage other adult education organisations to engage with and use the full suite of resources developed. MEDITER will invite a suitable key- note speaker to formally present the resources produced. The in-service training programme will also be presented and supported by testimonials from those who have completed the training.