Partnerzy Projektu

Poznaj Partnerów projektu On-Call

AKLUB Zentrum für Bildung und Beratung

AKLUB Centrum edukacji i doradztwa - jest organizacją edukacyjną, która powstała w 1997 r. w Krnovie w Republice Czeskiej. AKLUB jest szanowany i ceniony za swoje usługi edukacyjne oraz za pracę nad rozwojem programów i materiałów edukacyjnych. Oferowane usługi edukacyjne kierowane są do trzech różnych grup docelowych: 1. Specjalistów i ekspertów, w tym nauczycieli, doradców ds. zatrudnienia, psychologów, wykładowców. 2. Osób będących w niekorzystnej sytuacji w tym bezrobotnych, osoby niepełnosprawne i osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. 3. Młodych ludzi - studentów, osoby przedwcześnie kończące edukację i młodych ludzi będących w niekorzystnej życiowej sytuacji. 

Informacje kontaktowe

Adres e-mail
v.plesnik@seznam.cz