O2 - Program doskonalenia zawodowego dla edukatorów

W celu wsparcia realizacji nowego programu nauczania opracowany zostanie program szkoleń wprowadzających dla wychowawców dorosłych. Ponieważ żaden z lokalnych ośrodków kształcenia dorosłych w krajach partnerskich nie prowadzi obecnie szkoleń w tym konkretnym obszarze, program szkolenia wprowadzającego zostanie opracowany w taki sposób, aby zapewnić osiągnięcie wysokiej jakości wyników szkolenia przy pierwszym wdrożeniu nowego programu szkoleń dla doradców ds. zdrowia rodzin.

ONCALL IO2-in-service-training-Learner Manual

Pobierz

Przeglądaj online