O1 - Doradcy ds. Zdrowia rodziny

Indywidualny program nauczania dla doradców ds. Zdrowia rodziny

W celu wykorzystania zasobów ludzkich w społecznościach znajdujących się w niekorzystnej sytuacji opracowany zostanie indywidualny program nauczania. W ramach tego programu zostanie przeszkolony zespół doradców ds. zdrowia rodzin, którzy będą zaangażowani w ramach swojej społeczności w celu promowania i poprawy wskaźników alfabetyzacji zdrowotnej.

Program ten będzie obejmował kompleksową realizację szkoleniową w formule blended learning, która będzie obejmować 100 godzin szkolenia, na które składa się 35 godzin zajęć bezpośrednich w sali lekcyjnej i 65 godzin samodzielnej nauki. W czasie trwania projektu minimum 6 osób ukończy to szkolenie w każdym z krajów partnerskich.

Po zakończeniu szkolenia każdy doradca ds. zdrowia rodziny utworzy mikro-sieć składającą się z członków 5 lokalnych rodzin, która będzie wspierać ich w budowaniu kluczowych umiejętności w zakresie zdrowia.

IO1 Unit 1 Lesson plans

Pobierz

Przeglądaj online

IO1 Unit 2 Health Literacy

Pobierz

Przeglądaj online

IO1 Unit 2 Lesson plans

Pobierz

Przeglądaj online

IO1 Unit 3 Networking

Pobierz

Przeglądaj online

IO1 Unit 3 Lesson plans

Pobierz

Przeglądaj online

IO1 Unit 4 Digital and social media

Pobierz

Przeglądaj online

IO1 Unit 4 Lesson plans

Pobierz

Przeglądaj online

IO1 Unit 1 Annex - Short Assessment of Health Literacy

Pobierz

Przeglądaj online

IO1 Unit 1 Annex - The Story of my Name Activity

Pobierz

Przeglądaj online

IO1 Unit 1 Annex - Training Day Checklist

Pobierz

Przeglądaj online

IO1 Unit 2.1 Mental Health

Pobierz

Przeglądaj online

IO1 Unit 2.2 Diet related health issues

Pobierz

Przeglądaj online

IO1 Unit 2.2 Food Groups

Pobierz

Przeglądaj online

IO1 Unit 2.3 Preventative health promotion

Pobierz

Przeglądaj online

IO1 Unit 4 Annex 1 - Activity Descriptions

Pobierz

Przeglądaj online

IO1 Unit 4 Annex 2 - Adjusting Image using Adobe Photoshop

Pobierz

Przeglądaj online

IO1 Unit 4 Annex 3 - Creating Graphic Elements with Canva

Pobierz

Przeglądaj online