Konferencja finalna

Konferencja finalna

To międzynarodowe wydarzenie zostanie zaplanowane tak, aby zbiegło się w czasie z końcowym spotkaniem partnerów projektu w ostatnim miesiącu. Wszyscy partnerzy zaprezentują relacje z własnych krajów oraz zaprezentowany zostanie pełen zestaw produktów opracowanych przez konsorcjum. W spotkaniu weźmie udział co najmniej 80 osób, w tym przedstawiciele edukacji dorosłych, organizacji wspierających migrantów, aktywnych grup emerytalnych i organizacji integracji społecznej na wyższym szczeblu kierowniczym, do których dołączą decydenci w dziedzinie edukacji i szkoleń.

Udział w nim weźmie spora reprezentacja uczących się, którzy ukończyli moduły z zasobów programowych oraz webquest międzypokoleniowych zasobów do nauki.

Głównym celem tego wydarzenia będzie zachęcenie innych organizacji zajmujących się kształceniem dorosłych do zaangażowania i wykorzystania pełnego zestawu opracowanych zasobów. MEDITER zaprosi odpowiedniego kluczowego mówcę do formalnego przedstawienia opracowanych zasobów. Program szkolenia w miejscu pracy zostanie również przedstawiony i poparty komentarzami osób, które ukończyły szkolenie.