Program dla doradców ds. Zdrowia rodzin

Zaloguj się aby otworzyć kurs

Login Sign up

1 Pedagogika - 1 Zasady pedagogiczne

0% completed

1 Pedagogika - 2 Techniki komunikacyjne

0% completed

1 Pedagogika - 3 Wrażliwość społeczna

0% completed

2 Wiedza na temat zdrowia - 1 Zdrowie psychiczne

0% completed

2 Wiedza na temat zdrowia - 2 Dieta i odżywianie

0% completed

2 Wiedza na temat zdrowia - 3 Prewencyjna promocja zdrowia

0% completed

3 Tworzenie sieci kontaktów - 1 Bycie pośrednikiem

0% completed

3 Tworzenie sieci kontaktów - 2 Jak pokonać przeszkody

0% completed

3 Tworzenie sieci kontaktów - 3 Podejście społeczne

0% completed

4 Media cyfrowe i społeczne - 1 Media społecznościowe w sektorze zdrowia

0% completed

4 Media cyfrowe i społeczne - 2 Wybór Twoich kanałów

0% completed

4 Media cyfrowe i społeczne - 3 Tworzenie i udostępnianie swojej wiadomości

0% completed