Witam!

ON-CALL jest projektem finansowanym w ramach programu Erasmus+.

Na tej stronie znajdują się informacje o wydarzeniach organizowanych w ramach projektu, opracowane zasoby oraz specjalne środowisko do nauki on-line.

Czym jest projekt On-Call?

Konsorcjum projektu ON-CALL opracuje indywidualny program edukacyjny dla lokalnych mieszkańców, aby rozwinąć umiejętności niezbędne do podjęcia pracy w charakterze doradcy ds. zdrowia rodziny, zapewniając w ten sposób dostęp do możliwości podnoszenia kwalifikacji w naprawdę ważnym obszarze, który obecnie nie jest w pełni zagospodarowany.

Świadomość zagadnień zdrowotnych jest kompetencją kluczową i musi być za taką uznana. Jest ona równie istotna dla integracji, jak każda inna forma kompetencji związanych ze zdrowiem. Osoby nieposiadające odpowiednich umiejętności w zakresie zdrowia są marginalizowane i wykluczone z wielu aspektów związanych z jakością życia, które wielu Europejczyków uważa za oczywiste. Doradcy ds. zdrowia w rodzinie, przeszkoleni w ramach projektu ON-CALL, zaangażują rodziny znajdujące się w niekorzystnej sytuacji w 8 krajach partnerskich i będą wspierać je w rozwijaniu umiejętności na temat zdrowia, niezbędnych do dokonywania świadomych wyborów i podejmowania decyzji na rzecz zdrowego życia. Wpływ projektu ON-CALL na rozwój umiejętności integracyjnych jest znaczący.