O4 - Obrazovni portal

Paket internetskih alata i resursa koji uključuju portal za e-učenje kako bi se podržala provedba osposobljavanja i pružio pristup digitalnom paketu resursa o zdravstvenih pismenosti; paket platformi društvenih mreža za promicanje projekta, ali također za olakšavanje interakcije između tima novoobučenih obiteljskih zdravstvenih savjetnika.

Obrazovni portal