O3 - Digitalni alat resursa zdravstvene pismenosti

Razvit će se medijski bogat sveobuhvatni paket resursa za zdravstveno opismenjavanje u obliku mini učenja i bit će dostupan u internetskom paketu za podršku kako bi se podržali obiteljski zdravstveni savjetnici i povećali stopu zdravstvene pismenosti. Ti će se resursi temeljiti na 3 ključna područja koja su partneri identificirali kao područja u kojima postoji najveća potreba za podršku u zdravstvenoj pismenosti

  • promicanje mentalnog zdravlja
  • dijeta i prehrana
  • mjere prevencije lošeg zdravlja

Dijeta, prehrana i zdrave prehrambene navike

> Body Mass Index

IO3 Body Mass Index F2F PPT

Download

IO3 Body Mass Index Fact Sheet

Download

IO3 Tutor Handbook Body Mass Index Final

Download

> Food Safety - How to Cook and Handle Food Safely

IO3 4 Tips About How to Handle Food Safely Factsheet

Download

IO3 How to Cook and Handle Food Propery F2F PPT

Download

IO3 Tutor Handbook Food Safety Final.hr

Download

> Food storage and preservation

IO3 Tutor Handbook Food storage and preservation Final

Download

IO3 Food storage and preservation F2F PPT

Download

ON-CALL Food storage and preservation Factsheet

Download

> Healthy eating habits and cultural and social influences

IO3 Healthy eating habits and cultural and social influences F2F PPT

Download

IO3 Tutor Handbook Healthy eating habits and cultural and social influences .hr

Download

ON-CALL Healthy eating habbits adn cultural and social influences Factsheet

Download

> Healty diet planning for different age groups

IO3 Beware of the Sun Factsheet

Download

IO3 Healthy diet planning for different age groups F2F PPT.hr

Download

IO3 Tutor Handbook Healthy diet planning for different age groups.hr

Download

> How to Avoid Obesity

IO3 4 Tips to Avoid Obesity Factsheet

Download

IO3 How to Avoid Obesity F2F PPT.hr

Download

IO3 Tutor Handbook How to Avoid Obesity Final.hr

Download

> How to Eat Healthily - An Overview of Diets

IO3 4 Tips to Eat Healthy Factsheet

Download

IO3 How to Eat Healthily F2F PPT.hr

Download

IO3 Tutor Handbook How to Eat Healthily Final.hr

Download

> Relation between food and emotions

ON-CALL Relations between food and emotions Factsheet

Download

ON-CALL IO3 Tutor Handbook Relations between food and emotions.hr

Download

ON-CALL IO3 Relation between food and emotions F2F PPT.hr

Download

> Seasoning in diet and nutrition

ON-CALL IO3 Tutor Handbook Seasoning in diet and nutrition.hr

Download

ON-CALL IO3 Recognising the Signs of Negative Mental Health Factsheet

Download

ON-CALL IO3 Seasoning in diet and nutrition F2F PPT.hr

Download

> The Food Pyramid

ON-CALL IO3 Tutor Handbook The Food Pyramid Final.hr

Download

ON-CALL IO3 The Food Pyramid F2F PPT.hr

Download

ON-CALL IO3 The Food Pyramid Factsheet

Download

> The Six Elements of Nutrition

ON-CALL IO3 Tutor Handbook The Six Elements of Nutrition Final.hr

Download

ON-CALL IO3 The Six Elements of Nutrition F2F PPT.hr

Download

ON-CALL IO3 The Six Elements of Nutrition Factsheet

Download

> Underweight and its influence on wellbeing

ON-CALL Underweight and its influence on wellbeeing Factsheet

Download

ON-CALL IO3 Tutor Handbook Underweight and its influence on wellbeing.hr

Download

ON-CALL IO3 Underweight and its influence on wellbeing F2F PPT.hr

Download

Preventivne mjere za zdrav život

> Be Aware of the Sun

ON CALL Be aware of the sun Factsheet

Download

ON-CALL IO3 Tutor Handbook Be Aware of the Sun Final.hr

Download

ON-CALL IO3 Be Aware of the Sun F2F PPT.hr

Download

> How can you protect your heart at any age

ON-CALL How can you protect the heart at any age Factsheet

Download

ON-CALL IO3 Tutor Handbook How can you protect your heart at any age.hr

Download

ON-CALL IO3 How can you protect your heart at any age F2F PPT.hr

Download

> Physical activity in different age groups

ON-CALL Phisical activity in all age groups Factsheet

Download

ON-CALL IO3 Tutor Handbook Physical activity in different age groups.hr

Download

ON-CALL IO3 Physical activity in different age groups F2F PPT.hr

Download

> Preventing technology addictions among youth and adolescent

ON-CALL Preventing technology additctions among youth and adolescents Factsheet

Download

ON-CALL IO3 Preventing technology addictions among youth and adolescent

Download

ON-CALL IO3 Tutor Handbook Preventing technology addictions among youth and adolescent hr.DOC

Download

> Preventing the spread of infectious diseases

ON-CALL Preventing the spread of infectious deseases Factsheet

Download

ON-CALL IO3 Tutor Handbook Preventing the spread of infectious diseases

Download

ON-CALL IO3 Preventing the spread of infectious diseases F2F PPT.hr

Download

> Risk factors for cancer

ON-CALL Risk factors for cancer factsheet

Download

ON-CALL IO3 Tutor Handbook Risk factors for cancer.hr

Download

ON-CALL IO3 Risk factors for cancer F2F PPT.hr

Download

> Screening processes

ON-CALL Screening processes Factsheet

Download

ON-CALL IO3 Tutor Handbook Screening processes.hr

Download

ON-CALL IO3 Screening processes F2F PPT .hr

Download

> The Benefits of Exercise

ON-CALL IO3 Tutor Handbook The Benefits of Exercise Final.hr

Download

ON-CALL IO3 Benefits of Exercise Factsheet

Download

ON-CALL IO3 The Benefits of Exercise F2F PPT.hr

Download

> The Importance of Work-life Balance

ON-CALL IO3 Tutor Handbook The Importance of Work-Life Balance Final.hr

Download

ON-CALL IO3 The Importance of Work-life Balance F2F PPT.hr

Download

ON-CALL IO3 Work-Life Balance Factsheet

Download

> The Negative Effect of Stress on Our Bodies

ON-CALL IO3 Tutor Handbook The Negative Effect of Stress on Our Bodies Final.hr

Download

ON-CALL IO3 Consequences of Stress Factsheet HR-pdf

Download

ON-CALL IO3 The Negative Effect os Stress on Our Bodies F2F PPT

Download

> Why Sleep is Vital to a Healthy Life

ON-CALL IO3 Tutor Handbook Why Sleep is Vital to a Healthy Life Final.hr

Download

On-Call IO3 Why Sleep is Vital to a Healthy Life F2F PPT.hr

Download

ON-CALL IO3 Why Sleep is Vital to a Healthy Life Factsheet

Download

> Why you Don't Want to Smoke

ON-CALL IO3 Tutor Handbook Why You Don't Want to Smoke Final.hr

Download

ON-CALL IO3 Smoking and Its Negative Effects Factsheet

Download

ON-CALL IO3 Why you Don't Want to Smoke F2F PPT.hr

Download

Promicanje pozitivnog mentalnog zdravlja

> Maintaining Positive Mental Health

ON-CALL Maintaining positive mental health in work environment Factsheet

Download

On-Call IO3 Maintaining Positive Mental Health in Work Environment F2F

Download

On-Call IO3 Maintaining Positive Mental Health in Work Environment Handbook

Download

> Maintaining Positive Mental Health in Work Environment

On-Call IO3 Maintaining Positive Mental Health in Work Environment F2F.hr

Download

On-Call IO3 Maintaining Positive Mental Health in Work Environment Handbook HR.hr

Download

ON-CALL IO3 Maintaining Positive Mental Health Factsheet

Download

> mental-health-for-teen-and-young

mental-health-for-teen-and-young- tutor handbook.hr

Download

mental-health-for-teens-and-youth.hr

Download

ON-CALL factsheet

Download

> Mindfullness As Stress Management Strategy

ON-CALL Mindfulness as stress management Factsheet

Download

On-Call IO3 Mindfulness As Stress Management Strategy F2F.hr

Download

On-Call IO3 Mindfulness As Stress Management Strategy Handbook.hr

Download

> Risks for mental health

ON-CALL Risks for mental health Factsheet

Download

risks-for-mental-health- tutor handbook.hr

Download

risks-for-mental-health.hr

Download

> Self treatment strategies

ON-CALL Self-treatment strategies Factsheet

Download

self-treatment-strategies- tutor handbook.hr

Download

self-treatment-strategies.hr

Download

> Social Media and Mental Health

ON-CALL IO3 Tutor Handbook Social Media and Mental Health Final.hr

Download

ON-CALL IO3 Social Media and Mental Health F2F PPT.hr

Download

ON-CALL IO3 Social Media and Mental Health Factsheet

Download

> Stress and How to Deal with It

ON-CALL IO3 Tutor Handbook Stress and How to Deal With It Final.hr

Download

ON-CALL IO3 Stress and How to Deal with It F2F PPT.hr

Download

ON-CALL IO3 Stress and How to Deal with It Factsheet

Download

> The Benefits of Mindfulness

ON-CALL IO3 Tutor Handbook The Benefits of Mindfulness Final.hr

Download

ON-CALL IO3 Benefits of Mindfulness Factsheet

Download

ON-CALL IO3 The Benefits of Mindfulness F2F PPT.hr

Download

> The Negative Effects of Negative Mental Health on Well Being

ON CALL-effects on negative mental health Factsheet

Download

ON-CALL IO3 Tutor Handbook Effects of Negative Mental Health Final.hr

Download

On-Call IO3 Effect of Negative Mental Health on Wellbeing F2F PPT.hr

Download

> Understanding Depression & Anxiety

ON-CALL Understanding depression and anxiety Factsheet

Download

On-Call IO3 Understanding Depression Anxiety F2F

Download

On-Call IO3 Understanding Depression Anxiety Handbook

Download

> What is Positive Mental Health

ON-CALL Positive mental health

Download

ON-CALL IO3 Tutor Handbook What is Positive Mental Health Final.hr

Download

On-Call IO3 What is Positive Mental Health F2F PPT.hr

Download