O2 - Trening za edukatore

Kako bi se podržala provedba novog nastavnog plana i programa, razvit će se program osposobljavanja za nastavnike odraslih. Budući da trenutno nijedna od lokalnih institucija obrazovanja odraslih u partnerskim zemljama ne provodi obuku iz ovog specifičnog područja, bit će osmišljen program osposobljavanja nastavnika kako bi se osigurala kvalitetna obuka.

In Service Training

Download

View online