O1 - Laički obiteljski zdravstveni savjetnik

Bit će osmišljen prilagođeni program kako bi se iskoristili ljudski resursi u ugroženim zajednicama. Ovaj će nastavni plan i program obučiti tim obiteljskih zdravstvenih savjetnika koji će se rasporediti po zajednici radi poticanja i poboljšanja stope zdravstvene pismenosti.

Ovaj će plan i program sadržavati osposobljavanje za kombinirano učenje koje će uključivati 100 sati obuke, i to 35 sati učenja u učionici licem u lice i 65 sati samostalnog učenja. Tijekom trajanja projekta najmanje 6 osoba proći će ovu obuku u svakoj od partnerskih zemalja.

Kad obuka završi, svaki obiteljski zdravstveni savjetnik uspostavit će mikro mrežu s članovima 5 lokalnih obitelji kako bi im pružio podršku u izgradnji ključnih vještina zdravstvene pismenosti.

IO1 Unit 1 Pedagogy

Download

View online

IO1 Unit 1 Lesson plans

Download

View online

IO1 Unit 2 Health Literacy Training Manual

Download

View online

IO1 Unit 2 Lesson plans

Download

View online

IO1 Unit 3 Training manual

Download

View online

IO1 Unit 3 Lesson plans

Download

View online

IO1 Unit 4 Lesson plans

Download

View online

IO1 Unit 1 Short Assessment of Health Literacy

Download

View online

IO1 Unit 1 The Story of my Name Activity

Download

View online

IO1 Unit 1 Training Day Checklist

Download

View online

IO1 Unit 2.1 Mental Health

Download

View online

IO1 Unit 2.2 Diet related health issues

Download

View online

IO1 Unit 2.2 Food Groups

Download

View online

IO1 Unit 2.3 Preventative health promotion USADO 2.3

Download

View online

IO1 Unit 4 Annex 1 - Activity Descriptions

Download

View online

IO1 Unit 4 Annex 2 - Adjusting Image using Adobe Photoshop

Download

View online

IO1 Unit 4 Annex 3 - Creating Graphic Elements with Canva

Download

View online