O1 - Hyvinvointineuvojan koulutusohjelma

Tämän koulutusohjelman avulla koulutetaan hyvinvointineuvojia, jotka edistävät ja parantavat terveysosaamista yhteisössään.

Hyvinvointineuvojan koulutusohjelma sisältää 100 tuntia opiskelua, koostuen 35 tunnista lähiopetusta ja 65 tunnista itseohjautuvaa opiskelua. Projektin keston aikana vähintään 6 henkilöä suorittaa koulutuksen jokaisessa partnerimaassa.  Koulutuksen suoritettuaan hyvinvointineuvojat perustavat  paikallisten perheiden mikroverkostoja, joiden terveysosaamisen kehittämistä tuetaan.

IO1 Osa 1 Pedagogiikka

Lataa

Katsele verkossa

IO1 Osa 1 Tuntisuunnitelmat

Lataa

Katsele verkossa

IO1 Osa 2 Terveysosaaminen

Lataa

Katsele verkossa

IO1 Osa 2 tuntisuunnitelma

Lataa

Katsele verkossa

IO1 Osa 3 Verkostoituminen

Lataa

Katsele verkossa

IO1 Osa 3 Tuntisuunnitelma

Lataa

Katsele verkossa

IO1 Osa 4 Digitaalinen ja sosiaalinen media

Lataa

Katsele verkossa

IO1 Osa 4 Tuntisuunnitelma

Lataa

Katsele verkossa

IO1 Osa 1 Liite - Koulutuspäivän tarkistuslista

Lataa

Katsele verkossa

IO1 Osa 1 Liite - Nimeni tarina

Lataa

Katsele verkossa

IO1 Osa 1 Liite - Terveysosaamisen lyhyt arviointi

Lataa

Katsele verkossa

IO1 Osa 2.1 Mielenterveys

Lataa

Katsele verkossa

IO1 Osa 2.2 Ruoka-aineet

Lataa

Katsele verkossa

IO1 Osa 2.2 Ruokavalioon liittyvät terveysongelmat

Lataa

Katsele verkossa

IO1 Osa 2.3 Ennaltaehkäisevä terveyden edistäminen

Lataa

Katsele verkossa

IO1 Osa 4 Liite 1 - Tehtävät

Lataa

Katsele verkossa

IO1 Osa 4 Liite 2 - Kuvien optimointi käyttäen adobe Photoshopia

Lataa

Katsele verkossa

IO1 Osa 4 Liite 3 - Graafisen elementin luominen Canvalla

Lataa

Katsele verkossa

IO1 Osa 4.1 Sosiaalinen media terveysalalla

Lataa

Katsele verkossa

IO1 Osa 4.2 Kanavien valinta

Lataa

Katsele verkossa

IO1 Osa 4.3 Viestin luominen ja jakaminen

Lataa

Katsele verkossa