Partneři Projektu

Poznejte organizace, které se na projektu podílejí

AKLUB Zentrum für Bildung und Beratung

AKLUB

AKLUB Centrum vzdělávání a poradenství je vzdělávací neziskovou organizací se sídlem v České republice, ve městě Krnov. AKLUB je respektovanou a vysoce ceněnou organizací zejména díky vzdělávacím službám a vývoji vzdělávacích a integračních programů a produktů. Vzdělávací služby a programy jsou zaměřeny na tři následující cílové skupiny: 1. Profesionálové a odborníci (učitelé, sociální pracovníci, poradci, psychologové, trenéři, lektoři atd.). 2. Znevýhodnění lidé (například nezaměstnaní lidé, zdravotně postižení, lidé sociálně vyloučení nebo socálním vyloučením ohroženi). 3. Mladí lidé (například studenti, znevýhodnění mladí lidé, studenti odcházející ze škol bez dokončeného vzdělání atd.).

Contact information

E-mail address
v.plesnik@seznam.cz