O4 - Online výukový portál

On-line výukový portál zpřístupní studijní materiály a výukové zdroje všem, kteří mají zájem studovat v této oblasti. Tento portál bude sloužit také pro podporu osob zapojených do projektu ON-CALL, jak padagogů a trenérů, tak laických zdravotních poradců. 

VÝUKOVÝ PORTÁL