O1 - Učební plán pro rodinné zdravotní poradce

Namíru připravený učební plán bude připraven přesně pro potřeby laických rodinných zdravotních poradců.  Tento učební plán umožní vyškolení těchto osob, aby mohly působit ve své kumunitě a zlepšit tam míru zdravotní gramotnosti. 

Tento učební plán bude zahrnovat komplexní instrukce ke vzdělávání v rozsahu 100 hodin, z toho 35 hodin výuky v učebně a 65 hodin vlastního učení on-line. Už v době trvání projektu absolvuje toto školení minimálně 6 osob v každé z 8 partnerských zemí. 

Jakmile bude školení dokončeno, každý zdravotní poradce založí mikro-síť, která bude zahrnovat 5 místních rodin, aby jim pomohl vybudovat klíčové dovednosti v oblasti zdravotní gramotnosti. Tím uplatní a vyzkouší nové dovednosti v praxi.

Učební plán bude k dipsozici v češtině v dubnu 2020.

IO1 Unit 1 Training Manual - Pedagogy

Download

View online

IO1 Unit 1 Lesson plans

Download

View online

IO1 Unit 2 Training Manual - Health Literacy

Download

View online

IO1 Unit 2 Lesson plans

Download

View online

IO1 Unit 3 Training Manual - Networking

Download

View online

IO1 Unit 3 Lesson plans

Download

View online

IO1 Unit 4 Training Manual Digital and social media

Download

View online

IO1 Unit 4 Lesson plan

Download

View online

IO1 Unit 1 Short Assessment of Health Literacy CS

Download

View online

IO1 Unit 1 The Story of my Name Activity CS

Download

View online

IO1 Unit 1 Training Day Checklist CS

Download

View online

IO1 Unit 2.1 Mental Health CS

Download

View online

IO1 Unit 2.2 Diet related health issues CS

Download

View online

IO1 Unit 2.2 Food Groups CS

Download

View online

IO1 Unit 2.3 Preventative health promotion CS

Download

View online

IO1 Unit 4 Annex 1 - Activity Descriptions CS

Download

View online

IO1 Unit 4 Annex 2 - Adjusting Image using Adobe Photoshop CS

Download

View online

IO1 Unit 4 Annex 3 - Creating Graphic Elements with Canva CS

Download

View online

IO1 Unit 4.1 Social Media in Health sector CS

Download

View online

IO1 Unit 4.2 Choosing your channels CS

Download

View online

IO1 Unit 4.3 Creating and delivering your message CS

Download

View online