Závěrečná konference

Tato mezinárodní akce se bude konat v úplném závěru projektu. Všichni partneři projektu představí výsledky z vlastních zemí a představí se také všechny projektové výstupy a nástroje. Konference se zúčastní nejméně 80 osob z řad zástupců vzdělávání dospělých, organizací na podporu migrantů a organizací sociálního začleňování, ke kterým se připojí také tvůrci politik v této odborné oblasti. 

Rovněž se očekává významná účast osob, kteří se přímo účastnily vzdělávacího programu ON-CALL nebo studovaly prostřednictvím jeho nástrojů a výukového portálu. Tito účastníci budou mít v rámci konference prostor, aby se podělili o své zkušenosti a zážitky. 

Hlavním cílem této akce bude povzbudit další organizace ve vzdělávání dospělých, aby se zapojily a využívaly nově vyvinuté výukové zdroje. Zdroje projektu ON-CALL budou podrobně představeny prostřednictvím prezentace na této konferenci. Účastníci se seznámí také se zkušenostmi těch, kteří vzdělávací program ji absolvovali.