VÍTEJTE!

Projekt ON-CALL je financován z programu Erasmus+.

Na těchto stránkách najdete informace o aktivitách projektu i o jeho výsledcích a získáte zde přístup k produktům projektu i na on-line výukový portál. 

Co je to ON-CALL?

ON-CALL je název projektu v rámci kterého vznikne speciální vzdělávací program pro laické poradce (Rodinné zdravotní poradce) v  oblasti zdraví pro místní komunity. Tato oblast je důležitá a v komunitách potřebná a v současné době není nabídka vzdělávání v této oblasti dostatečná.  

Zdravotní gramotnost je klíčovou kompetencí a musí se jí věnovat náležitá pozornost. Je to nezbytná dovednost pro inkluzi jako jakákoli jiná forma gramotnosti. Lidé bez odpovídajících dovedností v oblasti zdravotní gramotnosti jsou marginalizováni a znevýhodněni v přístupu ke kvalitnímu systému zdravotní péče, který mnozí Evropané už považují za samozřejmost. Laičtí rodinní zdravotní poradci, kteří budou vyškoleni v projektu ON-CALL, budou působit v 8 zemích. Mohou působit ve vyloučených lokalitách, pracovat s cizinci, pomáhat znevýhodněným rodinám se zvýšením zdravotní gramotnosti. Tato gramotnost je nutná pro každého, aby byl schopen činit informovaná rozhodnutí pro svůj zdravý život. Vliv projektu ON-CALL na inkluzi je významný.